Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Czy zakupy oparte na wartościach zwiększą różnice w opiece ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Korekty płatności mogą być dodatnie lub ujemne, w zależności od wyników szpitali w porównaniu z innymi szpitalami. Oczekiwanym finansowym skutkiem HVBP jest efekt budżetowy dla każdego szpitala, który jest równy korekcie płatności każdego szpitala pomnożonej przez sumę jego podstawowych płatności Medicare dla grup związanych z diagnozą (DRG) w roku podatkowym 2011. Wszystkie dane zostały pobrane z Centrów dla Strona Medicare i Medicaid Services (CMS). Użyłem regresji liniowej do oszacowania zależności między wartością indeksu DSH a obydwoma wynikami 2981 szpitali, które kwalifikują się do uczestnictwa w pierwszym roku HVBP i które mają aktualne dane na temat wskaźnika DSH. Analiza nie dostosowała się do charakterystyki szpitala, ponieważ skupiała się jedynie na tym, czy szpitale opiekujące się pacjentami znajdującymi się w gorszej sytuacji radziły sobie gorzej w HVBP, a nie to, czy opieka nad bardziej pokrzywdzonymi pacjentami rzeczywiście spowodowała gorsze wyniki w programie.
Zależność między wskaźnikiem Szpitala Niepublicznego w Szpitalach (DSH) a płatnościami w pierwszym roku zakupu w oparciu o wartość szpitali. W celu oceny oczekiwanej zachęty finansowej w roku podatkowym 2013 zakładano, że opłaty operacyjne szpitali dla grup związanych z diagnozą pozostały takie same między rokiem podatkowym 2011 a rokiem podatkowym 2013; faktyczne płatności w programie w roku podatkowym 2013 mogą się różnić. Dopasowana relacja opiera się na sześciennej funkcji wielomianowej. Aby pokazać dopasowanie w panelu B, oś y jest przycięta do zakresu . 100 000 USD, co wyklucza około 15% punktów danych. Dane pochodzą z centrów usług Medicare i Medicaid.
Szpitale o wyższej wartości wskaźnika DSH miały znacznie niższe korekty płatności w ramach programu Medicare (P <0,01) w pierwszym roku HVBP (patrz: panel A rysunku), co spowodowało znacznie większy ujemny oczekiwany wpływ finansowy (patrz: panel B ). Szacowana zależność oznacza, że szpitale w 5. percentyla indeksu DSH spodziewają się wpływu finansowego + 18 900 USD (przedział ufności 95% [CI], + 11,200 USD + 26,600 USD), osoby z 25. percentyla spodziewają się wpływu +7 600 USD (95 % CI, + 3600 do + 11 600 USD), osoby z 75. percentyla spodziewają się wpływu - 6800 USD (95% CI, - 11 000 USD - 2500 USD), a osoby z 95. percentyla spodziewają się wpływu - 23 300 USD (95% CI, - 32,700 USD - 13,900 USD). Analiza wrażliwości z wykorzystaniem proporcji zrzutów, które dotyczyły pacjentów Medicaid (zamiast używania wskaźnika DSH) dała taki sam schemat wyników. Dodatkowa analiza wykazała, że wyższe wartości wskaźnika DSH wiązały się z otrzymywaniem przez szpitale niższych punktów zarówno w zakresie jakości, jak i poprawy jakości, chociaż związek między wskaźnikiem DSH a poprawą jakości był słaby (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). w ).
Wyniki te pokazują, że szpitale opiekujące się bardziej upośledzonymi pacjentami w rzeczywistości były gorsze w pierwszym roku stosowania HVBP. W ten sposób program nie wyeliminował rozbieżności w płatnościach, nagradzając zarówno poprawę jakości, jak i poprawę jakości. Ponieważ zachęty finansowe w pierwszym roku programu były stosunkowo niewielkie – równają się przychodom netto za garstkę wysoko marżowych przyjęć w większości szpitali – dysproporcje w płatnościach raczej nie wpłyną na zasoby szpitalne i różnice w opiece w krótkim okresie.4 Jednakże skala zachęt w HVBP podwoi się z 1,0% płatności Medicare dla DRG w roku obrachunkowym 2013 do 2,0% w roku podatkowym 2017
[patrz też: searchterms olx, turkuć podjadek ciekawostki, zomikos ]

Tags: , ,

No Responses to “Czy zakupy oparte na wartościach zwiększą różnice w opiece ad”

 1. Fast Draw Says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 2. Klaudia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: żywienie[...]

 3. Judge Says:

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 4. Aleksander Says:

  Article marked with the noticed of: muzeum[...]

 5. Mr. Thanksgiving Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 6. Roksana Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pedicure kielce[...]

 7. Old Man Winter Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

Powiązane tematy z artykułem: searchterms olx turkuć podjadek ciekawostki zomikos