Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szczegóły projektu i planu analizy statystycznej próby zostały opublikowane wcześniej, 13,14, a protokół badania jest dostępny na stronie. Badanie zostało sfinansowane przez National Health and Medical Research Council of Australia. Członkowie międzynarodowego komitetu sterującego opracowali badanie i byli odpowiedzialni za przeprowadzenie badania i zgłoszenie wyników. Personel w George Institute for Global Health koordynował badanie, zarządzał bazą danych i przeprowadzał analizy. Pierwszy autor napisał pierwsze i następne szkice manuskryptu. Wszyscy autorzy brali udział w redagowaniu manuskryptu, ręczyli za dokładność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu protokołowi próbnemu, i zatwierdzili decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Protokół został zatwierdzony przez wszystkie organy regulacyjne i komisje etyczne w uczestniczących ośrodkach. Starszy członek kadry kierowniczej w każdym szpitalu działał jako opiekun (w ramach losowego projektu badania klinicznego) i wyraził zgodę na poziomie instytucjonalnym, aby pozycjonowanie głowy było realizowane jako interwencja niskiego ryzyka dla klastrów pacjentów w ramach rutynowa opieka; pisemna świadoma zgoda została następnie uzyskana od pacjentów lub ich zatwierdzonych zastępców w celu zebrania danych medycznych i udziału w dalszych ocenach.
Statystyk, który nie był w inny sposób zaangażowany w badanie, wygenerował losową sekwencję przydziału dla szpitali, podzieloną według krajów. Zgodnie z protokołem ośrodki uczestniczące wdrożyły pierwszą przyznaną interwencję, aż do osiągnięcia docelowej liczby kolejnych pacjentów; następnie w fazie krzyżowania ośrodki wdrożyły drugą interwencję u podobnej liczby kolejnych pacjentów.
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli mieli 18 lat lub więcej, zostali przedstawieni w oddziale ratunkowym lub w ośrodku stacjonarnym w ośrodku uczestniczącym w badaniu i otrzymali kliniczną diagnozę ostrego udaru. Pacjenci z ostrym krwotokiem śródmózgowym (ale bez krwotoku podpajęczynówkowego) zostali celowo włączeni do badania w celu ułatwienia wdrożenia interwencji u kolejnych pacjentów i zbadania wpływu położenia głowy na ryzyko obrzęku mózgu i zapalenia płuc. Pacjenci byli wykluczani, jeśli miejscowy klinicysta badacz uznał, że przypisana pozycja głowy nie może być utrzymana konsekwentnie, jeśli potwierdzoną diagnozą był przejściowy atak niedokrwienny lub jeśli pacjent odmówił udziału w badaniu. Pacjenci byli również wykluczani, jeśli istniało wyraźne wskazanie lub przeciwwskazanie do jednej z pozycji głowy.15
Interwencje
Przydzieloną pozycję głowy zainicjowano u pacjentów tak szybko, jak to możliwe w oddziale ratunkowym lub w innym obszarze oceny i utrzymywano podczas przeniesienia do jednostki stacjonarnej. Pacjentów poproszono o ścisłe utrzymanie przydzielonej pozycji przez następne 24 godziny, w tym podczas jedzenia, picia i toalety, chyba że uznają to za zbyt niewygodne w utrzymaniu lub o ile badacz, pacjent lub opiekun nie uznają tego za szkodliwe, w przypadku, gdy pozycja może zostać przerwana na maksymalnie trzy kolejne okresy poniżej 30 minut
[patrz też: rodzinna polipowatość gruczolakowata, turkuć podjadek ugryzienie, doxycyklina cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad”

 1. Dorota Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 2. Konstanty Says:

  Article marked with the noticed of: kardiolog[...]

 3. Maria Says:

  Chcecie omega-3, to jest chia

 4. Swerve Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wkładki do butów do biegania[...]

 5. Julian Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: doxycyklina cena rodzinna polipowatość gruczolakowata turkuć podjadek ugryzienie