Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

(Dodatkowe szczegóły dotyczące interwencji podano w tabelach od S5 do S7 i rys. S1 do S3 w dodatkowym dodatku). Ponieważ ostateczna liczba ośrodków, w których rekrutowano pacjentów była mniejsza niż oczekiwano, a średnia liczba pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym była o 13 mniejsza niż oceniona na klaster w okresie, moc badania została ponownie oceniona z obserwowanym stopniem korelacji w charakterystyce pacjentów między klastrami i różne okresy. Na podstawie średniego czasu trwania w przypisanej pozycji głowy oszacowaliśmy, że 13% pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym przeszło z leżącego mieszkania do pozycji siedzącej, a 6% przeszło z pozycji siedzącej do leżącej płaskiej pozycji. Chociaż korelacja wewnątrzklastkowa była wyższa niż oczekiwano (0,083), została ona zrekompensowana przez wysoką korelację pacjentów z różnych okresów w tym samym skupieniu (tj. Korelacja międzyokresowa wynosząca 0,076). Zgodnie z tymi obliczonymi wartościami korelacji międzyklinicznej i międzyokresowej oraz założeniami dotyczącymi zgodności z randomizowanymi pozycjami, oszacowano, że próba zachowała 90% mocy w celu wykrycia wspólnego prawdopodobieństwa ilorazu szans wynoszącego 0,84 (dodatkowe szczegóły podano w Dodatku uzupełniającym).
Wyniki pierwotne i wtórne
Ryc. 2. Ryc. 2. Efekty interwencji w Grupie Łupkowej i Grupie Siedzącej na 90 Dni, według zmodyfikowanej skali Rankina. Nie było znaczącej zmiany w dystrybucji 90-dniowych wyników niepełnosprawności na globalnym zmodyfikowanym Rankinie skali pomiędzy pacjentami w grupie leżącej a pacjentami w grupie siedzącej (iloraz szans dla różnicy w rozkładzie wyników na zmodyfikowanej skali Rankina w grupie leżącej-płaskiej, 1,01, przedział ufności 95%, 0,92 do 1,10 ; P = 0,84 przez hierarchiczny model mieszany liniowo z korektą dla projektu poprzez włączenie efektu stałej grupy, efektu z ustalonym okresem, efektu przypadkowego skupienia i efektu interakcji między przypadkowym skupieniem a okresem). Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina mieszczą się w zakresie od 0 do 6, przy czym 0 oznacza brak objawów, brak znaczącej klinicznie niepełnosprawności pomimo objawów, 2 niewielkie upośledzenie, 3 umiarkowane inwalidztwo, 4 umiarkowanie ciężkie upośledzenie, 5 ciężkich upośledzeń i 6 zgonów. Iloraz szans i 95-procentowe przedziały ufności skorygowano dla losowego, krzyżowego efektu projektowania.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki badań i bezpieczeństwo. Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami w pierwotnym wyniku stopnia niepełnosprawności po 90 dniach, ocenianej na podstawie ocen zmodyfikowanej skali Rankina (nieskorygowany iloraz szans dla różnicy w rozkład wyników na zmodyfikowanej skali Rankina w grupie leżącej na płaskiej, 1,01, 95% przedziale ufności [CI], 0,92 do 1,10, P = 0,84) (rysunek 2). Analizy wrażliwości z korektą i przy użyciu wielokrotnych imputacji dla brakujących zmodyfikowanych wyników Rankina wykazały wyniki podobne do wyników analizy pierwotnej (Tabela 2); Ponadto, gdy wyniki pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotokiem śródmózgowym analizowano osobno, wyniki były podobne do wyników z analizy pierwotnej (tabele S8 i S9 w Dodatku uzupełniającym).
Śmierć lub poważna niepełnosprawność (zmodyfikowany wynik skali Rankina od 3 do 6) po 90 dniach wystąpiły u 38,9% pacjentów w grupie leżącej iu 39,7% pacjentów w grupie siedzącej (iloraz szans w kłamstwie- grupa płaska, 0,94, 95% CI, 0,85 do 1,05, P = 0,25), a śmierć w ciągu 90 dni po udarze wystąpiła w 7,3% w grupie leżącej i 7,4% w grupie siedzącej (iloraz szans w grupa leżąca-płaska, 0,98; 95% CI, 0,85 do 1,14; P = 0,83) (tabela 2)
[więcej w: klinika ceglana, turkuć podjadek ciekawostki, klinika okulistyczna katowice ceglana 35 ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 6”

 1. Aniela Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta w chorobach wątroby[...]

 2. Glyph Says:

  Trzeba sie badac i tyle

 3. Broomspun Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wszawica[...]

 4. Dangle Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 5. Murmur Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista dziecięcy wrocław[...]

 6. Roksana Says:

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana klinika okulistyczna katowice ceglana 35 turkuć podjadek ciekawostki