Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Chirurgiczne leczenie lekoopornej padaczki u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Leczenie neurochirurgiczne może poprawić napady padaczkowe u dzieci i młodzieży z lekooporną padaczką, ale dodatkowe dane są potrzebne z randomizowanych badań. Metody
W tym badaniu z pojedynczym ośrodkiem losowo przydzieliliśmy 116 pacjentom w wieku 18 lat lub młodszym z padaczką lekooporną w celu poddania się operacjom mózgu odpowiednim dla podstawowej przyczyny padaczki wraz z odpowiednią terapią medyczną (grupa operacyjna, 57 pacjentów) lub same otrzymują terapię medyczną (grupa medyczno-terapeutyczna, 59 pacjentów). Pacjenci z grupy medyczno-terapeutycznej zostali przydzieleni do listy oczekujących na operację. Pierwszorzędnym rezultatem było uwolnienie od napadów po 12 miesiącach. Drugorzędne wyniki to wynik skali Haga Seizure Severity, iloraz inteligencji Binet-Kamat, iloraz społeczny w Vineland Social Maturity Scale oraz wyniki na liście kontrolnej zachowania dziecka i inwentarzu jakości życia u dzieci.
Wyniki
Po 12 miesiącach od napadów wystąpiło 44 pacjentów (77%) w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 4 (7%) w grupie leczonej farmakologicznie (p <0,001). Różnice pomiędzy grupami w porównaniu z wartością wyjściową do 12 miesięcy znacznie uprzywilejowały operację w odniesieniu do wyniku w skali Haga Seizure Severity (różnica, 19,4, 95% przedział ufności [CI], 15,8 do 23,1, P <0,001), na Lista kontrolna zachowania dziecka (różnica, 13,1; 95% CI, 10,7 do 15,6, P <0,001), w inwentarzu jakości życia w pediatrii (różnica: 21,9; 95% CI, 16,4 do 27,6; P <0,001) oraz na Vinelandzie Społeczna Skala Dojrzałości (różnica, 4,7; 95% CI, 0,4 do 9,1; P = 0,03), ale nie na poziomie inteligencji Bineta-Kamata (różnica, 2,5; 95% CI, -0,1 do 5,1; P = 0,06). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 19 pacjentów (33%) w grupie poddawanej zabiegowi chirurgicznemu, w tym u 25 chorych z niedowładem połowiczym (26%).
Wnioski
W tym badaniu z pojedynczym ośrodkiem, dzieci i młodzież z padaczką lekooporną, u których wystąpiła operacja na padaczkę, miały znacznie wyższy wskaźnik braku drgawek i lepsze wyniki pod względem zachowania i jakości życia niż osoby, które kontynuowały terapię samą w wieku 12 lat. miesięcy. Operacja spowodowała spodziewane niedobory neurologiczne związane z rejonem resekcji mózgu. (Finansowane przez Indyjską Radę Badań Medycznych i inne, Rejestr badań klinicznych – numer indyjski, CTRI / 2010/091/000525.)
[patrz też: rodzinna polipowatość gruczolakowata, tabela kalorii produktów spożywczych, crotamiton farmapol ]

Tags: , ,

No Responses to “Chirurgiczne leczenie lekoopornej padaczki u dzieci”

 1. Zuzanna Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 2. 57 Pixels Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Implant zęba Poznań[...]

 3. Róża Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 4. Leonard Says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyczka lublin[...]

 5. Norbert Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: crotamiton farmapol rodzinna polipowatość gruczolakowata tabela kalorii produktów spożywczych