Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Akcje zwalczania gruzlicy w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Akcję zwalczania gruźlicy w Polsce w okresie przed r. 1939 prowa- dziły Towarzystwa Przeciwgruźlicze. Pracowały one 2N związku z władzami rządowymi, samorządowymi i instytucjami Opieki. Społecznej, Towarzystwa terytorialne były połączone w związki woje- wódzkie. Na czele całej akcji społecznej stał od r. 1924 Polski Związek Pzeciwgruźliczy (P. Z. P.). Była to centralna organizacja społeczna, która utrzymywała łączność z ruchem przeciwgruźliczym mię- dzynarodowym, kierowanym przez Międzynarodowy Związek Przeciw- gruźliczy. Członkami Polskiego Związku Przeciwgruźliczego były Zwią- zki Wojewódzkie Przeciwgruźlicze, żydowskie Towarzystwo “Brijus” Towarzystwo ochrony zdrowia ludności żydowskiej w Polsce (T. O. Z) i “Marpe”. Związek pracował w ścisłym porozumieniu z naczelnymi- wła- dzami Państwowej Służby Zdrowia. Zadaniem jego- było uświadamiać o gruźlicy ludność bezpośrednio i za pośrednictwem towarzystw przeciw- gruźliczych terytorialnych oraz związków wojewódzkich, zespalać i uzgad- niać działalność towarzystw i innych instytucji społecznych, samorzą- dowych i ubezpieczeniowych, doradzać w sprawach organizacji walki z gruźlicą, przygotowywać wykwalifikowany personel lekarski, i pielęg- niarski, troszczyć się o środki na cele akcji przeciwgruźliczej i w ogóle skupiać całą akcję przeciwgruźliczą. W tym celu Polski Związek Prze- ciwgruźliczy wydawał broszury o gruźlicy, ulotki, tablice, plakaty, filmy, pocztówki, urz ądzał odczyty, wystawy objazdowe i przenośne, dopomagał towarzystwom w pracy miejscowej, przygotowywał instrukcje dla insty- tucji przeciwgruźliczych, wydawał opinię w sprawach zwalczania gru- źlicy na żądanie instytucji Oraz urzędów państwowych i samorządowych. Dla propagandy i dla zwiększenia funduszów Polski Związek Przeciw- gruźliczy organizował co rok od-r. 1925 dni przeciwgruźlicze, a dla zwięk- szenia zainteresowania gruźlicą wśród lekarzy i pogłębienia ich wiedzy w tej dziedzinie – od r. 1925 Ogólnopolskie Zjazdy Przeciwgruźlicze, na każdym z których omawiano temat biologiczny, kliniczny i społeczny. Dla ułatwienia lekarzom śledzenia dorobku naukowego w dziedzinie gru- 7licy wydawał Związek od r. 1926 dwumiesięcznik “Gruźlica”. Prócz prac oryginalnych czasopismo to zawierało. liczne streszczenia z piśmiennictwa wszechświatowego o gruźlicy. Prócz tego Związek wydawał podręczniki i monografie naukowe z dziedziny badań gruźlicy – laboratoryjnych, klinicznych, statystycz- nych i społecznych. [patrz też: , uprawnienia sep, Prywatne przedszkole Kraków, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)